Educație Featured

ANUNŢ privind începerea proiectului: „PROGRES ÎN ÎNVAȚARE PRIN DIGITALIZARE”, cod SMIS 144423

Beneficiar: SCOALA GIMNAZIALA COMUNA CENEI

Proiectul este co-finanțat din FONDURI EUROPENE (CONFORM H.G. NR. 93/2016

PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A PREVEDERILOR ORDONANȚEI DE URGENȚA A GUVERNULUI NR. 40/2015 PRIVIND GESTIONAREA FINANCIARA A FONDURILOR EUROPENE PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014 – 2020, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE), prin Programul

Operațional Competitivitate POC/882/2/4/Îmbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e- educație, eincluziune,e-sanatate si e-cultura.

Contract de finanțare nr. 441/233t/28.09.2021 pentru proiectul „PROGRES ÎN ÎNVAȚARE PRIN DIGITALIZARE”, cod SMIS 144423 a fost semnată în data de 28.09.2021.

Obiectivul general al proiectului propus pentru finanțare constă în: Îmbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si ecultura. Facilitarea desfasurarii activitatiilor didactice incepand cu anul scolar 2020-2021 la nivelul unitatii de invatamant preuniversitar – Scoala Gimnaziala Cenei, prin dotarea acesteia cu infrastructura IT necesara pentru desfasurarea în bune condiții a procesului educațional atât

pentru elevi, cât si pentru cadrele didactice în contextul crizei create de coronavirusul SARS-CoV-2.

Astfel, obiectivul general al proiectului contribuie in mod direct la atingerea primei masuri prevazuta in OUG144 din 24 august 2020 cu modificarile si completarile ulterioare, privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfasurarii în condițiile de prevenție a activitaților didactice aferente anului scolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2 si anume: „O prima masura se refera la asigurarea accesului elevilor la procesul de învațare în mediul on-line.”

Obiectivul specific al proiectului :

  1. OS1 – Asigurarea accesului la mediul de educatie online pentru elevii si cadrele didactice din Scoala Gimnaziala Cenei
  • OS2. Dotarea a 130 elevi inmatriculati la scoala Gimnaziala Cenei cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaþiei de tipul tabletelor scolare, necesare pentru asigurarea accesului acestora la procesul de învaþare în mediul on-line.
  • OS3 Dotarea Scolii Gimnaziale Cenei cu 78 echipamente/dispozitive electronice de tipul (24 laptopuri, 12 tabla interactiva, 6 routere wireless si 24 tablete grafice, 12 camere web de conferinta ) necesare atat pentru asigurarea desfasurarii activitatilor didactice on-line, evitandu-se astfel contactul direct al elevilor cu profesorii precum dar si pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV- 2.

Rezultate așteptate ale proiectului: Investitia consta în achizitionarea unui numar de 130 de tablete, numar de 24 laptopuri, 12 table interactive, 24 de tablete grafice. Doua comunicate de presa privind lansarea si inchiderea proiectului postate in media online si 200 etichete autocolante care vor fi utilizate pentru fiecare echipament achizitionat prin proiect.

Valoarea investitiei este 415,211.21 LEI din care:

  • 406.906,99 LEI – Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
  • 8.304,2242 LEI – Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional.

Valoarea totală a proiectului (lei): 415,211.21 lei, Durata proiectului: 8 luni, respectiv: Octombrie 2021 – Mai 2022

“PROIECT COFINANȚAT DIN FONDURI EUROPENE (CONFORM H.G. NR. 93/2016

PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A PREVEDERILOR ORDONANȚEI DE URGENȚA A GUVERNULUI NR. 40/2015 PRIVIND GESTIONAREA FINANCIARA A FONDURILOR EUROPENE PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014 – 2020, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE).”

Related posts

BĂTAIA de joc se diminuează: carantinată de aproape trei săptămâni, Timișoara primește ceva mai multe doze de vaccin

Mădălina Staicu

CIFRELE ZILEI: Jumătate din românii diagnosticați cu coronavirus s-au VINDECAT/ 16.001 de cazuri, DOAR 224 de cazuri noi

Mădălina Staicu

Robu continuă MONOLOGUL surd, în ciuda somației ministrului Mediului: Poluarea NU există în Timișoara

Mădălina Staicu
Incarcare...
%d blogeri au apreciat: